15 maja 2009 r.

„Noc w historii” – zajęcia dla dzieci i młodzieży w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Zajęcia składały się z dwóch części: warsztatu plastycznego „Mój dom” i warsztatu historycznego na wystawie „Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci”. Prowadziły je: Beata Pizoń-Jeziorowska, Renata Kobylarz i Violetta Rezler-Wasielewska.

Prace plastyczne, które pozwalają nam wyrazić nasze odczucia i wyobrażenia, zostały w tych zajęciach wykorzystane do przedstawienia dziecięcych emocji związanych z ich domem. Dom oznacza dla dzieci na ogół bezpieczeństwo, pomaga w identyfikacji, stanowi element zakorzenienia w świecie. Jest niezwykle ważny dla każdego z nas. Tu inspiracją był dom w trzech znaczeniach: dom jako miejsce bezpieczne, „ oswojone”; dom jako wnętrze, architektura, w której mieszkamy; dom jako miejsce tworzone przez osoby bliskie (rodziców, rodzeństwo).

W zależności od wieku uczestnicy mogli pracować w różnych technikach plastycznych: klejówce-wydrapywance (dzieci młodsze), collage(dzieci starsze), ponadto wszyscy mieli do dyspozycji farby oraz kredki.

Warsztat plastyczny odbył się w formie konkursu, którego rozstrzygnięcie odbyło się na zakończenie zajęć. Zanim to nastąpiło, wszyscy uczestnicy pod opieką przewodnika zwiedzili wystawę „Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci”, która ukazuje tragedię wypędzonych, utratę bliskich i utratę domu-miejsca bezpieczeństwa. To na tych elementach została skupiona uwaga zwiedzających. Stanowiło to kontrast z pracami wykonanymi przez dzieci. Rozmowa prowadzona z uczestnikami w czasie zajęć, pobudziła do refleksji, uświadomiła istnienie „nocy w historii” i możliwość jej powtórzenia, o ile każdy z nas nie będzie temu przeciwdziałał. Zajęcia ukazały również dzieciom wartości związane z ich domami rodzinnymi i wzmocniły ich poczucie stabilności w świecie.

Beata Pizoń- Jeziorowska


Prace: