16 maja 2014 r.

CENTRALNE MUZEUM JEŃCÓW WOJENNYCH W ŁAMBINOWICACH-OPOLU

ul. Minorytów 3, 45–017 Opole


Już po raz siódmy zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w trakcie opolskiej Nocy Muzeów. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się u nas pod znakiem sztuk graficznych.

Rozpoczynamy od warsztatu historyczno-artystycznego dla dzieci i młodzież. W pierwszej części zajęć oprowadzimy jego uczestników po wystawie czasowej pt. Wojna i pokój. Exlibris. Rysunek. Grafika, przygotowanej przez nasze Muzeum we współpracy z krakowskimi i opolskimi artystami. Podczas zwiedzania i warsztatu jego uczestnicy będą mogli zapoznać się z archiwalnymi pracami – exlibrisami z obozowych bibliotek oraz współczesnymi rysunkami, grafikami i exlibrisami, nawiązującymi do tematyki wojny i pokoju. Dzieci i młodzież czeka także samodzielne wykonanie pracy plastycznej pod okiem dra Marcina Cziomera – wykładowcy na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Chętni będą mogli samodzielnie lub z pomocą opiekunów ułożyć megapuzzle.

Dorosłym oferujemy wysłuchanie wykładu pt. Dozwolone, zakazane – książki w niemieckich obozach jenieckich, zwiedzenie wspomnianej wystawy czasowej oraz wystawy stałej pt. Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie lub obejrzenie jednego z proponowanych przez nas filmów dokumentalnych i fabularnych, dotyczących tematyki jenieckiej. Wstęp bezpłatny.

Zapraszamy!


Program

18.00–19.00, 19.00–20.00, 20.00–21.00

  • Mój exlibris - warsztat historyczno-plastyczny dla dzieci i młodzieży z niespodziankami dr Marcin Cziomer (Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego), Magdalena Kruk-Kuchcińska (CMJW w Łambinowicach-Opolu)

19.30–20.00, 21.00–21.30

  • wykład pt. Dozwolone, zakazane – książki w niemieckich obozach jenieckich dr Piotr Stanek (CMJW w Łambinowicach-Opolu

18.00–24.00

  • zwiedzanie wystawy czasowej pt. Wojna i pokój. Exlibris. Rysunek. Grafika oraz wystawy stałej pt. Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach – dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie

21.00–24.00

  • projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych