16 maja 2014 r.

Archiwum Państwowe w OpoluCentralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Podczas 7 Nocy Muzeów naszą placówkę odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających. Na najmłodszych gości czekały ciekawe warsztaty ze sztuki tworzenia exlibrisów, na starszych wystawy, interesujące wykłady oraz film.

Dzieci i młodzież podczas warsztatu historyczno-plastycznego Mój exlibris poznały znaczenie tego nowego dla większości z nich słowa. Doktor Marcin Cziomer, krakowski artysta grafik i nauczyciel akademicki, w interesujący i przystępny sposób opowiadał o sztuce zdobienia księgozbiorów przez ich właścicieli i zaznajamiał z jej podstawami. Akcent w przybliżeniu już prawie 500-letniej historii księgoznaku został naturalnie położony na mały w tym kontekście, ale bardzo ważny, kilkuletni okres niemieckiej niewoli polskich żołnierzy. Pomogła w tym artyście Magdalena Kruk-Kuchcińska z CMJW w Łambinowicach-Opolu, która prezentując jenieckie ekslibrisy z lat II wojny światowej, znajdujące się otwartej niedawno w muzeum wystawie pt. Wojna i pokój. Exlibris. Rysunek. Grafika, przedstawiała uczestnikom ten bardzo trudny dla jeńców wojenny czas. Zwracała przy tym uwagę na rolę książki w życiu jeńców i ich potrzebę tworzenia, pomagającą przetrwać wojnę. Zainteresowani, których było sporo, mieli okazję następnie, przy wykorzystaniu dwóch technik - plasteliny i linorytu, samodzielnie wykonać swój własny księgoznak i zabrać go ze sobą. Najciekawsze prace zostały nagrodzone, co dodatkowo zachwyciło młodych twórców.

Wśród dorosłych dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dr. Piotra Stanka pt. Dozwolone, zakazane - książki w niemieckich obozach jenieckich, towarzyszące wystawie czasowej pt. Wojna i pokój. Exlibris. Rysunek. Grafika. Goście zwiedzali także stałą ekspozycję pt. Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach - dziedzictwo regionalne, narodowe, europejskie oraz poszukiwali nie tylko "intruza" - elementu gry, jaką zorganizowali opolscy muzealnicy, ale także informacji o życiu jeńców. Najbardziej dociekliwi obejrzeli również film fabularny pt. Wielki Wóz w reż. Marka Wortmana.

Zapraszamy za rok!Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp RentgenowskichMuzeum Uniwersytetu OpolskiegoMuzeum Śląska Opolskiego

W dniu 16 maja 2014 r. w siedzibie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu odbyły się obchody VII Nocy Muzeów pt. "Historia ogniem malowana". Imprezę zorganizowali pracownicy Muzeum Śląska Opolskiego i Stowarzyszenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu oraz członkowie Stowarzyszenia Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora w Opolu, w ramach wspólnego projektu.

Działania rozpoczęły się uroczysty otwarciem, którego dokonała dyrektor muzeum Urszula Zajączkowska oraz prezes stowarzyszenia Mantikora Natalia Ciępka. Zwiedzający zostali zaproszeni do oglądania stoisk rekonstrukcyjnych: tkactwa dawnego, słowiańskej szafy, magicznego zielarstwa, odlewnictwa, zbrojowni, wyróbu kolczug, bicia monet. Inne działania przebiegały w trzech sekwencjach:

  • prelekcje,
  • warsztaty artystyczne,
  • animacje plastyczne.

Wszystkie tematy prelekcji związane były z ogniem. Pierwszą wygłosił Michał Smoliński ze stowarzyszenia Mantkiora, przybliżył arkana średniowiecznego fechtunku, uzbrojenia rycerzy. Zupełnie inaczej do tematu podeszli członkowie stowarzyszenia Fenix z Opola, przedstawiając symbolikę ognia w grach RPG. Natomiast Urszula Zajączkowska - dyrektor muzeum opowiedziała o wielkich pożarach trawiących miasto Opole w wiekach średnich i czasach nowożytnych. Ogień to też jedno z podstawowych pojęć antropologicznych odnoszących się do żywiołów, pierwiastków prapoczątku istnienia o tym opowiedziała Izabela Jasińska. Ostatni wykład wygłosiła Katarzyna Mazur-Kajta, analizując symbolikę smoka w kulturze chińskiej, począwszy od kaligrafii, a skończywszy na horoskopach. Prelekcje zgromadziły liczne grono odbiorców, podobnie jak warsztaty, które odbyły się na boisku i w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, gdyż aura okazała się w tym dniu niesprzyjająca. Jednocześnie Jurand Krobicki poprowadził warsztaty tańców dawnych , natomiast zajęcia z fechtunku to pasja Michała i Mieszka Smolińskich. Z warsztatami improwizacji kabaretowej zwiedzających zapoznał Kamil Łapaj, z kolei Jakub Podolski i Adam Banach pokazali dzieciom i dorosłym tajemnice kuglarstwa. Zręcznością mogli popisać się zainteresowani na smoczym torze łuczniczym z Dariuszem Wróblem. Natomiast w sali członkowie Fenixa RPG urządzili grę dla wszystkich zainteresowanych tą formą rozrywki.

W wyżej wymienionych warsztatach mogli brać udział dorośli i dzieci. Dla najmłodszych skierowane były animacje plastyczne, polegające na malowaniu modeli smoków, układaniu puzzli oraz wykonanie grafiki ze smokiem w tle. Wyżej wymienione animacje dla dzieci prowadzili pracownicy muzeum.

Działania w budynku głównym Muzeum zgromadziły 4.153 osoby, które zwiedziły również wystawy stałe i czasowe prezentowanie w siedzibie. Oprócz gmachu głównego można było zwiedzać także Kamienicę czynszową , w której ukrył się intruz w postaci rzeczy nie pasującej do wystroju historycznego ekspozycji. W tej edycji było to popularne wśród młodzieży obuwie - trampki. Zabawa polegałam na zgromadzeniu przez bystre osoby pieczątek z trzech obiektów. Po zgłoszeniu do kasy można było uzyskać nagrodę w postaci małej latarki ledowej. Kamienicę czynszową odwiedziło 1080 osób. Wstęp na całą imprezę był bezpłatny. Oczekiwania zarówno publiczności jak i pracowników instytucji w pełni zostały zaspokojone.Muzeum Wsi Opolskiej

„ŚWIEŻA WODA ZDROWIA DODA!” - Czyli wszystko o wodzie w Muzeum Wsi Opolskiej

Impreza została zrealizowana w dniu 16 maja 2014 w godzinach od 19 .00 do 24.00. Udostępniono do zwiedzania wybrane zabytki architektury drewnianej: Chałupy z Budkowic, Antoniowa, Kozub, Kup, Dąbrówki Dolnej, Radłowa, Starego Lasu, Sternalic - w tym ekspozycja szkoły z pocz. XX wieku, Młyn wodny z Siołkowic Starych, Kuźnię z Ziemiełowic, Kościół z Gręboszowa oraz Spichlerz z Grudyni.

W wybranych obiektach znajdowali się wykwalifikowani opiekunowie ekspozycji którzy pełnili funkcje przewodników. W zabytkowej chałupie z Dąbrówki Dolnej, zaprezentowany został pokaz pod nazwą: „Jak prały i prasowały nasze babcie”. Pracownice Muzeum zaprezentowały przybyłym gościom zabytkowe urządzenia służące dawniej do prac domowych związanych z praniem bielizny i pościeli, ich prasowaniem oraz maglowaniem. Zaprezentowano w jaki sposób gospodynie w każdym domostwie obsługiwały tary i maglownice, żelazka na węgiel i duszę. Pokazy były realizowane przez cały czas trwania imprezy . W chałupie z Radłowa zaprezentowane zostały dwa pokazy: haftowania makatek kuchennych oraz gotowania tradycyjnej zupy zwanej „wodzionką”, której głównymi składnikami były woda, czosnek, sól i pieprz oraz pieczywo. W zabytkowym piecu z Rudziczki zrealizowano pokaz: „Kromka wiejskiego chleba”. Pokazy wypieku tradycyjnego chleba były realizowane w regularnych odstępach czasowych tj. w godzinach: 19.00,20.00, 22.00,23.00.

W obrębie zagrody młyńskiej zostały zaprezentowane dwa pokazy związane z połowem ryb pod wspólna nazwą: „Są miłośnicy przyrody co ryby wyjmują z wody.” Pierwszy pokaz wykonywania „wierszy” z wikliny zrealizowany został przez twórcę ludowego Tadeusza Taszyckiego, zajmującego się od wielu lat uprawą wikliny oraz wyrobem koszy wiklinowych. Specjalnie na Nocy Muzeów zaprezentował sposoby wykonywania wiklinowych „wierszy” używanych dawniej do połowu ryb. Drugi pokaz wykonywania sieci rybackich zrealizowany został przez pana Gintera Ryborza, zaprezentował on zwiedzającym w praktyce sposób połowu ryb w zbiorniku wodnym.

W trakcie trwania imprezy miała miejsce prezentacja 2 wystaw. Jedna z nich pod tytułem „Woda - energia - praca” została zrealizowana na potrzeby Nocy Muzeów. Wystawa składa się z 15 dwustronnych plansz zawierających fotografie młynów wodnych, tartaków i foluszy wraz z opisem. Fotografie autorstwa Stanisława Januszewskiego prezentowane na wystawie zostały wypożyczone z Fundacji Otwartego Muzeum Techniki z siedzibą we Wrocławiu. Wystawa została w całości przygotowana przez Aleksandrę Kośmicką etnografa Muzeum Wsi Opolskiej. Otwarcie wystawy miało miejsce o godz. 19.30. Drugą była wystawa zabytkowych makatek zrealizowana pn. „Świeża woda zdrowia doda!”. Składająca się z 16 makatek ekspozycja została zaprezentowana w holu budynku głównego Muzeum Wsi Opolskiej.

W trakcie trwania imprezy zrealizowano cykl prelekcji pod wspólną nazwą „Woda w życiu mieszkańców dawnej wsi”. Prelekcje realizowane były przez pracowników merytorycznych - etnografów Muzeum Wsi Opolskiej. Pierwsza prelekcję zaprezentował Bogdan Jasiński. Tematem przewodnim była woda w obrzędowości dorocznej na dawnej wsi śląskiej. Prezentacja miała miejsce w o godzinie 21.00. Kolejną zaprezentowała Elżbieta Oficjalska dotyczyła planowanej do realizacji w Muzeum zagrody rybackiej, prezentacja miała miejsce około godz. 21.20. Ostatnie spotkanie poprowadziła Aleksandra Kośmicka, prelekcja na temat młynów o napędzie wodnym miała miejsce około godziny 21.40. Cały cykl prelekcji zakończył się około godziny 22.00. Z tego względu że pogoda tego wieczoru nie dopisała zamiast na ekranie wodnym prezentacje odbyły się w sali audiowizualnej Muzeum.

Zaraz po zapadnięciu zmroku miała miejsce prezentacja multimedialna pn „Na wodzie malowane”. Nowoczesny ekran wodny zaprezentowała uczestnikom Nocy Muzeów Firma "Dionizos" z Dobrodzienia. Ekran wodny wraz z sprzętem nagłośnieniowym oraz filmowym zlokalizowany był w obrębie ekspozycji z Budkowic. Na ekranie wodnym prezentowane były obrazy pisane laserami przez samych zwiedzających. Prezentacji towarzyszyła muzyka autorstwa pana Dionizego Brylka - twórcy całego pokazu.

Dodatkowa oprawę muzyczną imprezy zapewniła „Kapela Opolska”, której liderem jest pan Marek Pobierowski. Kapela prezentowała muzykę ludową, występy miały miejsce w obrębie zagrody nowego Starego Lasu.

Z myślą o najmłodszych uczestnikach zorganizowane zostały warsztaty plastyczne a także konkursy gry i zabawy pod wspólna nazwą: „W poszukiwaniu Utopia”. Tematem przewodnim spotkania był żywioł wody oraz związana z nim postać bajkowego „Utopca”. Zabawy zrealizowane zostały przez Koło Naukowe Pedagogów, Animatorów i Arteterapeutów "Synestezja” z Uniwersytetu Opolskiego. Realizowane były w godzinach od 19.00 do 22.00. Ze względu na niekorzystną pogodę odbywały się w sali konferencyjnej budynku głównego a nie jak było to w planie na terenie zagrody nowego Starego Lasu.

Pomimo zapowiadanych opadów deszczu frekwencja podczas imprezy wyniosła 389 osób.