20 maja 2017 r.

MUZEUM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

pl. Kopernika 11, 45-040 Opole (gmach Collegium Maius)

X Noc Muzeów
20 maja 2017 r.

Program Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Śladami przeszłości

Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu

 • Kazimierz I Opolski i jego czasy, prezentacja multimedialna – oprac. Henryk Welc,
  godz. 18.00-19.30
 • Historia geologiczna Wzgórza Uniwersyteckiego, wykład dr hab. E. Yagt-Yazykova, prof. UO,
  godz. 20.00
 • Archeologiczne ślady historii Opolszczyzny, wykład dr Magdalena Przysiężna –Pizarska,
  
godz. 21.00
 • Skamieniałości paleontologiczne w architekturze Opole, wykład mgr Rafał Janowski,
  
godz. 22.00
 • Spotkanie przy studni św. Wojciecha z Opolskim Bractwem Wojciechowym,
  
godz.19.00-21.00
 • Zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego i prezentacja wystaw:
  • Wzgórze Uniwersyteckie – historia i zabytki”, „Paleontologiczne skarby Ziemi Opolskiej”
   godz. 18.00-23.00

Udział w konkursie „Szukamy intruza w muzeum”

Prośba o dofinansowanie w wysokości 500 zł łączy się z promocją Muzeum UO – drukiem planszy i plakatów oraz zakupem nagród dla uczestników konkursu „Szukamy intruza w muzeum”.