20 maja 2017 r.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OPOLU

Tegoroczna Noc Muzeów w Archiwum Państwowym w Opolu zorganizowana została pod hasłem „Opera manu facta. Ulotny urok rzemiosł” i była poświęcona opolskiemu rzemiosłu. W ramach imprezy przygotowaliśmy wystawę dokumentów cechów opolskich oraz tablice prezentujące historię i obyczaje cechowe. Ekspozycja wzbogacona została ilustracjami zabytków zgromadzonych w Muzeum Śląska Opolskiego i Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Ponadto zorganizowaliśmy wykłady otwarte dotyczące zwyczajów cechowych, tajników wykonywania dawnego rzemiosła oraz funkcji i znaczenia przedmiotów wytwarzanych w średniowiecznych warsztatach: prof. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz „Wyjątkowy manuskrypt cechu krawców w mieście Opolu”, prof. Mirosława Lenarta „Precel i jego historii” oraz Marcina Husaka „Dlaczego rzemieślnik musiał się myć – o tych i innych postanowieniach statutów cechowych”. Zwiedzający wystawę szukali „intruza”, a także mogli wziąć udział w teście wiedzy o rzemiośle, za co otrzymywali drobne upominki. Na dzieci natomiast czekały atrakcje w postaci warsztatów rękodzielniczych, na których mogły posłuchać piekarza mówiącego o sposobie wypieku chleba, zobaczyć narzędzia szewskie, dowiedzieć się, kim był kaletnik oraz wykonać własnoręcznie sakiewkę, bucik oraz zakwas chlebowy.

MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI

Dziękujemy! To była niezwykła, bo nasza pierwsza, Noc Muzeów. Odwiedziło nas ponad 1300 osób, a w kolejce czasem trzeba było odstać ponad godzinę. Tej nocy oprócz wystawy stałej można było obejrzeć naszą pierwszą wystawę czasową w siedzibie Muzeum pt. Kulisy „Opola”. Mieliśmy też niezwykłych gości: Marka Grabowskiego, wieloletniego scenografa opolskich festiwali, Edwarda Spyrkę, kompozytora i wieloletniego szefa muzycznego KFPP, Leszka Ołdaka, artystę, plastyka, twórcę plakatów opolskich festiwali oraz Małgorzatę Futkowską, twórczynię festiwalowych Karolinek. Zapraszamy do nas codziennie od wtorku do niedzieli. Wystawę Kulisy „Opola” można oglądać do końca sierpnia.
Fot. Sławomir Mielnik

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

W Noc Muzeów Muzeum Śląska Opolskiego, zaoferowało zwiedzającym szereg atrakcji. Warsztaty plastyczne dla dzieci, wykłady poświęcone historii naszego miasta, koncerty oraz tradycyjnie już spektakl Stowarzyszenia Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora, nawiązujący w treści do obchodzonego 800-lecia miasta Opola. Wszystkie obiekty Dostępne były dla zwiedzających do północy. Muzeum odwiedziło 4.896 osób.

MUZEUM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Było sporo zwiedzających, znacznie więcej niż w latach poprzednich (także spoza Opola np. z Wrocławia) i to do samego końca tj. 23:30. Pracowaliśmy równolegle na dwie grupy. Przy okazji kursujący autobus wykonał dobrą robotę.

MUZEUM UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

10. Noc Muzeów w Opolu zorganizowana 20 maja br. miała wyjątkowy charakter, łączyła się bowiem z obchodami 800-lecia Opola i motywem „Na tropie historii Opola”. W tę szczególną noc wszystkie placówki muzealne zaprosiły zwiedzających w swe podwoje, by mogli obejrzeć ciekawe eksponaty, zabytki, wystawy oraz wysłuchać prelekcji łączących się z historią i kulturą Opola. W Muzeum Uniwersytetu Opolskiego ta „Noc” przebiegała pod hasłem „Śladami przeszłości Wzgórza Uniwersyteckiego w Opolu”. Osoby odwiedzające nasze Muzeum mogły uczestniczyć w pokazach, wykładach otwartych i obejrzeć eksponaty na stałej wystawie, a także nowe dwie wystawy, „Wzgórze Uniwersyteckie – historia i zabytki” oraz „Paleontologiczne skarby Ziemi Opolskiej”. Na interesującą ofertę w programie „Nocy” w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego złożyły się również i wykład „Kazimierz I Opolski i jego czasy”, połączony z atrakcją – pokazem eksponatów (rekonstrukcji) ubioru i uzbrojenia łucznika z epoki średniowiecznej. Wykład oraz pokaz opracował i przedstawił Pan mgr Henryk Welc, absolwent Uniwersytetu Opolskiego, a towarzyszyła mu żona w stroju zbliżonym do ubioru księżniczki Violi a także w pełni uzbrojony łucznik. Po uroczystym odczytaniu aktu lokacji miasta z 1217 roku odbył się pokaz wykonywania świec metodą sprzed 800 lat. Uczestnicy „muzealnej nocy” mogli również wysłuchać ciekawych wykładów o dziejach geologicznych i paleontologicznych miejsca „na Górce” sprzed wielu milionów lat. Specjalnie dla zwiedzających Muzeum Uniwersytetu Opolskiego Pani dr hab. Elena Jagt-Yazykowa, prof. UO wygłosiła wykład „Historia geologiczna Wzgórza Uniwersyteckiego”. Ten bardzo interesujący wykład wzbogacony projekcją ilustrującą przebieg zmian geologicznych, kształtowanie się świata fauny i flory na Ziemi a szczególnie tutaj w rejonie „Wzgórza”, na wysokości 165 metrów nad poziomem morza, a także pozostałości po minionych epokach geologicznych wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy. O skamieniałościach w architekturze Opola i o okazach znajdujących się w podłodze Kaplicy św. Wojciecha mówił Rafał Janowski. W świetle pochodni Opolskie Bractwo Wojciechowe przy studni św. Wojciecha częstowało „wodą życia”. Do opowieści o przeszłości Opola i Opolszczyzny włączył się również Pan mgr Michał Smoliński i mgr Anna Dziedzińska, doktoranci Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, przedstawiali fakty i omawiali znaleziska pochodzące z wykopalisk, prowadzili słuchaczy „Archeologicznymi śladami historii Opolszczyzny”. Jak w poprzednich latach, również w tym roku przeprowadzono także konkurs „znajdź intruza” (tym razem była to lampa rentgenowska dentystyczna pochodząca z kolekcji Muzeum Politechniki Opolskiej oraz „Manuscrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna” autorstwa Grzegorza Brożyny i Krystyny Kossakowskiej-Jarosz). W tę „Noc” Muzeum odwiedziło blisko 450 osób.